AKO BOLO NA DNI RODINY 2019?

POĎAKOVANIE

19. mája sme v parku zažili nebeský zázrak. Dážď pred víkendom, dážď po ňom.
 Ale v deň D bolo úžasne! Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby sa podaril
11. ročník Podujatia Deň rodiny. V OBCI I MESTE RODINA NA PRVOM MIESTE!
Priatelia dobrovoľníci, ďakujeme za pomoc pri Dni rodiny 2019.

Za venovaný čas,čas, námahu, podporu, boľavé nohy, unavené oči, vyspievané hlasivky, či modlitby.
 A najmä za veľké srdce. Vďaka vám: Julo Jenis s manželkou a synmi a celým chlapským tímom, Eva Šmitalová, Jana Mitošinková s manželom, Danka Brezniaková, Mária Šmidová s manželom a partiou NCZP, Peťa Liková a Erich Liko s dcérkou , Darina Šmitalová s manželom, Tatiana Strakova, Lucia Čičová, Viera Knížatová, Monika Kormošová, pátri verbisti  Tomáš Gerboc, Jozef Strečka,  Miroslava Kilianová a celý spevokol,  študenti kňazského seminára, manželia Peter Dlhý a Zuzana Dlha, Petra Bajlová, Andrejka Bírová, super šikovní študenti Gymnázia sv. Cyrila a Metoda, rodinky, ktoré sa podieľali na svätej omši.  Prosím, poďakujete ďalším, o ktorých viete, že pomáhali.
Veľká rodinná hra s 12 stanovišťami, ktorú absolvovalo 383 rodinných tímov, by nevznikla, keby ste sa nezapojili a pre rodinky nepripravili originálne i poučné úlohy: skauti 23. zbor Nitrava, OZ Vrbina, Centrum Slniečko, n.o., Úsmev ako dar,výtvarníci ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre, Effeta Nitra, OZ Helper, Centrum pre rodinu – Nitra, Ccvčnitra Nitra-Klokočina, výtvarníci Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre – katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny, Chupa Chups.  V cieli hry rodiny vyskladali  z písmenok POSOLSTVO o rodine:

„Na tejto zemi nie je nič cennejšie, nič milovanejšie, nič dôležitejšie, ako je rodina.
Má právom patriť do centra pozornosti celej spoločnosti od obcí a miest,
cez kraje a štáty až po európsky parlament. Chráňme si svoje rodiny ako oko v
hlave. „Deň rodiny v Nitre 2019 sa vydaril aj preto, že máme partnerov a sponzorov na ktorých sa môžeme spoľahnúť
pri organizácii, materiálnom zabezpečení i finančnej podpore. Ďakujeme hlavným organizátorom Deň rodiny
na Slovensku Fórum kresťanských inštitúcií, Slovenská spoločnosť pre rodinu,
hlavnému celoslovenskému partnerovi CitizenGO Slovensko.  V Nitre sa z partnerskej podpory tešíme:
Mesto Nitra Biskupstvo Nitra, NKN – Nitrianska komunitná nadácia, Nitriansky samosprávny kraj, Max of Sound,
mediálne nám  fandia: Nitrička, ARRIVA na Slovensku.
Dobroty a iné materiálne a zážitkové odmeny, dary, občerstvenie, či financie dodali:
Chupa Chups, COOP Jednota Nitra, SD, Nitrazdroj, KSM, Svetluška, AGRO TAMI, a.s.
Rabbi coffee, Ekvia, Anna Zaborska, Nitrianske centrum zdravotne postihnutých Mária Šmidová, Bystrík,s.r.o.,
Katarína Jančiová, stánok s točenou zmrzlinou na začiatku parku, Kvetinárstvo Camelia – Nitra, Babičkina Cukráreň.
O maľovanie na tvár sa postarali Jarka Králová, Nika Králová v spolupráci s Motolino a dobrovoľníčkami.
PODAJ MI RUKU-Nitra prišli pomôcť núdznym ponukou kreatívnych vecičiek a knižiek.
Zážitkové atrakcie v parku poskytli Alfa – Zeta s.r.o., Koníky i dobroty Jazdecký klub sv. Juraja – Ranč DD, ako aj pán Vincent Kováč.
Všetky špeciálne len v tento deň prítomné stánky v parku prispeli so svojimi výrobkami do odmien a pre dobrovoľníkov.
Ďakujeme všetkým menovaným a mnohým nemenovaným súkromným darcom😃
Ďakujeme Pánovi a našej Matke, že sú s nami 🙂
——————————————————
——————————————————

POZVÁNKA

Príďte svojou účasťou povedať nahlas, že rodina je pre každého človeka tou najdôležitejšou hodnotou.  Spoločne tak môžeme napomôcť postaviť rodinu do centra pozornosti našej spoločnosti!