Veľká rodinná hra

15.05. ŠTARTUJEME VEĽKÚ RODINNÚ HRU, KTORÁ BUDE TRVAŤ CELÝ MESIAC😊
Na “ náš“  Deň rodiny sme nezanevreli. Napriek tomu, že nemôžeme zažiť  klasickú atmosféru podujatia v parku,
nechceli sme to nechať tak.  A keď prišiel tip na možnosť urobiť Veľkú rodinnú hru formou stanovíšť pomocou aplikácie Actionbound, 
po počiatočnom váhaní, či to zvládneme, sme sa do toho pustili. 🙂
Vytvorili sme spolu so 14 neziskovými organizáciami trasu zo Župného námestia po hradnú bránu a späť, na ktorej si s rodinou zažijete poučenie a zábavu.
Ide o kombináciu prechádzky Horným mestom s plnením úloh, ktoré bude treba absolvovať v konkrétnych bodoch trasy.
Potrebujete toto:
  • stiahnuť si  do mobilu aplikáciu Actionbound
  • naskenovať unikátny kód našej hry DEN RODINY 2021 NITRA. ( z plagátu na našom webe, facebooku, budeme rozširovať čo najviac, pomôžte nám v tom)
  • dostaviť sa kedykoľvek medzi 15. májom a 15. júnom na Župné námestie
  • spustiť náš „bound“ ( keď sa Vám hneď neukáže, v menu  „nájsť bound“  vybrať  kategóriu kvízy)
  • môžete vyraziť hľadať body trasy a plniť zaujímavé úlohy 👍
  • nezľaknite sa, keď na stanovišti nebude nikto z organizácií. Všetci sú “ nahratí“ vo vašom mobile😉
Zvládnite minimálne polovicu stanovíšť. Nezabudnite na konci hry poslať kontaktný mail a budete zaradení o pekné rodinné ceny.
Takže keď doprší, nech sa páči na trasu. Samozrejme, silné povahy akčné nezávisle na počasí môžu vyštartovať hneď.😃
Tu nájdete  popis hry s qr kódom priamo na webe actionbound:
V piatok na Deň otcov 20. júna plánujeme v areáli farnosti Klokočina na amfiteátri  i v parku pod Borinou Deň rodiny s programom a
vyžrebovaním cien v rozsahu podľa epidemických opatrení.
Želáme Vám zmysluplný a príjemný rodinný  čas  na čerstvom vzduchu s Veľkou rodinnou hrou 2021.