Deň rodiny 2023

Pozývame Vás spoločne s nami osláviť Deň rodiny 2023, ktorý sa bude konať 17.6. v Nitre v parku pod Borinou (areál farnosti Klokočina). Témou tohto ročníka je Mama – naj povolanie. Tento rok by sme radi vyzdvihli všetko, čo pre nás a pre naše rodiny robia mamy.

Chceme vyzdvihnúť, oceniť a uznať  náročné povolanie matky a poďakovať sa všetko, čo robia pre naše rodiny a celú spoločnosť. 

Cieľom 15. ročníka Dňa rodiny je oceniť materstvo a jeho nezastupiteľný význam. Chceme dať pocítiť mamám, že aj napriek tomu, že sa cítia nedokonalé, sú naj.