Stretnutie rodín – Deň rodiny 2O22

Rodiny, neustávajme v kráčaní v ústrety plnosti lásky napriek naším obmedzeniam!
Posolstvo tohto ročníka Dňa rodiny sa nieslo v duchu Roka rodiny a jeho vyvrcholenia na X. Svetovom  stretnutí  rodín v Ríme.
Nitrianska Kalvária bola v nedeľu 26.6. 2022 miestom stretnutia rodín, ktoré chceli duchovne i fyzicky načerpať. Bola to v horúcom počasí riadna výzva, rodinky, ktoré uprednostnili toto podujatie pred bazénom si zaslúžia uznanie. Bez požehnania od nebeského Otca by to nebolo možné.
Otec biskup Judák celebroval svätú omšu, otec biskup Beňo s nami pobudol celý deň, taktiež si vypočul svedectvá troch rodín v rôznych životných situáciách a zúčastnil sa adorácie. Cez obed nás osviežila nádherná hudba v podaní Nitrianskeho komorného orchestra, ako aj bicie mladého talentu Adamosa, neskôr nás láskou nakazili Šašovia z Christilandu a radosťou Miro Jilo. Rodinnú hru v lesíku pripravilo 9 neziskových organizácií. Stretnúť ste mohli aj odborníkov z Ligy pár páru a kresťanských koučov. Deti mali krásny detský a tvorivý kútik, zaskákali si na hrade, kúzlili s fyzikou, mohli sa dať namaľovať a dobre každému padla i občasná sprcha od hasičov:).Ďakujeme Nitrianskemu biskupstvu, Farnosti Kalvária, mestu Nitra, Nitrianskemu samosprávnemu kraju, papiernictvu KSM, Stravovaniu u Líšku, Lekárni Nádej, Chupa Chups, Rabbi Coffee, firme Drana a ďalším podporovateľom. Vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom, zástupcom organizácií, hudobníkom, zvukárom, vystupujúcim, moderátorom, celebrantom, návštevníkom, Maltézskym rytierom i zdravotnej službe, kľúčovému tímu za to, že sme spolu mohli stráviť zmysluplný čas. Pozrite si, ako to vyzeralo:
https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/8587755