Predstavili sme výstavu a film o blahoslavenej rodine Ulmovcov po prvýkrát na cirkevnej pôde na Slovensku.

Vo štvrtok 6.6.2024 sa v rímsko-katolíckej farnosti sv. Gorazda v Nitre na Klokočine konal večer venovaný prvej blahoslavenej celej rodine v dejinách cirkvi, vrátane nenarodeného dieťaťa.

Podujatie s názvom „Stojí to za to – zoznámte sa s blahoslavenou rodinou Ulmovcov!“  pripravilo Centrum pre rodinu – Nitra v rámci osláv Dňa rodiny.  Po úvodnom slove Matúša Libanta, ktorý sa spolu so svojou rodinou účastnil aktu blahorečenia 10. septembra 2023 v poľskej Markowej,  nasledovala prednáška Dariusza Żuk-Olszewského, farníka z Klokočiny a zároveň zástupcu Veľvyslanectva Poľskej republiky na Slovensku – jedného z partnerov podujatia.  Súčasťou večera bola cirkevná premiéra poľského filmového dokumentu „Ulmovci. Blahoslavená rodina“ režiséra Dariusza Walusiaka a tiež otvorenie výstavy z Múzea Poliakov zachraňujúcich Židov počas druhej svetovej vojny s názvom „Samaritáni z Markovej“. Na deviatich prehľadných paneloch sa mohli zúčastnení oboznámiť  okrem iného i s fotografiami vytvorenými otcom rodiny Jozefom Ulmom, ktoré ilustrujú jednoduchý život i hrdinskú odvahu tejto obdivuhodnej rodiny.  Rodina Ulmovcov svoju vieru pretavila do reálnych skutkov pomoci blížnym napriek hroziacemu,  nakoniec aj vykonanému trestu smrti zo strany krutého okupačného režimu. Výstavu doplnila možnosť zakúpenia literatúry vrátane nových preložených a schválených  Litánií k blahoslavenej rodine  Ulmovcov (imprimatur Mons. Peter Beňo, pomocný nitriansky biskup). 

Výstava i film boli na tomto mieste k dispozícii aj počas 16. ročníka Dňa rodiny.

Všetkým zainteresovaným veľká vďaka.

Blahoslavení mučeníci Jozef a Viktória Ulmovci s deťmi, orodujte za nás!

Fotografie z podujatia Stojí to za to – zoznámte sa s blahoslavenou rodinou Ulmovcov! – https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/11571925

Trailer filmu „Ulmovci. Blahoslavená rodina“ – https://youtu.be/DB6XSpUJbmo?si=7WQqKQLdUqN9JWK3