DIECÉZNE STRETNUTIE AKTÍVNYCH LAIKOV V PRÍPRAVE SNÚBENCOV

Spolu s kňazom určeným pre pastoráciu rodín o. Petrom Čieškom sme zorganizovali 23.11. stretnutie aktívnych laikov z celej našej diecézy, ktorí pomáhajú snúbencom zorientovať sa v otázke manželstva, na ktorom sa mali možnosť duchovne obnoviť a navzájom povzbudiť v tejto nezištnej službe. Bolo nás viac ako 50:)