Registrácia dobrovoľníka na dištančné vzdelávanie detí

Ak máte dostatok časového priestoru a talent učiť, pozývame vás do služby dištančného doučovania detí v rodinách.
Záujemcov o túto formu dobrovoľníctva pozývame vyplniť FORMULÁR