Dobročinná miniburza „Škola za dverami“

Srdečne pozývame zapojiť sa – či už podarovaním vecí, ktoré už nepotrebujete alebo prijatím ponuky prísť si vybrať niečo užitočné, čo ešte môže poslúžiť a nemusí sa vyhodiť.