Dobročinná miniburza začne 27.4.2022

Drahí farníci a sympatizanti Centra pre rodinu, oznamujeme Vám, že od 27.4. 2022 zahajujeme jarno-letno-jesennú Dobročinnú miniburzu šatstva a vecí.

Burzy budú bývať každú stredu od 10:00 do 12.00 a od 16:00 do 18:00 a v piatok od 10:00 do 12:00.

Všetkých Vás srdečne pozývame!