Dobročinné adventné vence

Je to tu, príďte si vybrať adventný veniec alebo si ho vyrobte sami – výťažok bude venovaný rodinám a jednotlivcom v horšej životnej situácii. Vence pre Vás vyrábajú šikovné dobrovoľníčky Centrum pre rodinu – Nitra. Nech sú Vám vence symbolom pokoja a očakávania sviatkov narodenia Pána. Ďakujeme za finančnú podporu a spoluprácu Mesto Nitra, Nitriansky samosprávny kraj, Cirkevné centrum voľného času, Nitra-Klokočina, Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nitra Klokočina a všetkým darcom prírodnín a iných materiálov.

Virtuálna prehliadka tohtoročných vencov: https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/10741236