Duchovné cvičenia u Misionárov Srdca Ježišovho v Nitre

Ponúkame vám možnosť duchovných cvičení, ktoré sa konajú v duchovnom centre Misonárov Srdca Ježišovho (MSC) v Nitre. V tichom a príjemnom prostredí je možné zrelaxovať, načerpať nových síl a pod duchovným vedením prekonávať problémy, ktoré život prináša. Viac informácii nájdete na stránke https://www.misionari.sk, program na celý rok nájdete na adrese https://www.misionari.sk/index.php/duchovne-centrum/duchovne-cvicenia/program