Komunikuješ s rešpektom k iným?

W O R K S H O P

AKO KOMUNIKOVAŤ S REŠPEKTOM  V ZÁŤAŽOVÝCH SITUÁCIÁCH

spúšťače stresovej komunikácie

efektívna a neefektívna komunikácia a dôsledky na mňa i na druhých

práca s vlastnou emocionalitou

predchádzanie konfliktom

odporúčania ako riešiť konflikt, keď už vypukne

Workshop je vhodný pre rôzne cieľové skupiny a hierarchie v práci

(nadriadený – podriadený, kolega – kolega, učiteľ – žiak, poradca – klient).

 

Lektor: Mgr. Silvia Lidajová

5.február 2020 | 13:00 – 16:00

Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského

Piaristická 6 | 949 01 Nitra

Potvrďte prosím účasť do 31.januára(Vaše meno, priezvisko, mailová adresa) na: koordinatornrsk@forumzivota.sk

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.