Komunitné podujatie Nitrianskej komunitnej nadácie

Pozývame v sobotu do parku pod Borinou, budeme tam!

V grantovom programe Aby ľudia ľuďom pomáhali 2022 nadácia podporí  mimovládne organizácie, ktoré aktívne pomáhajú v riešení krízovej situácie spojenej s odídencami z Ukrajiny, ktorí hľadajú útočisko pred vojnou v našom meste. Grant sme si podali aj my, uvidíme, ako sa podarí :).