Kurz prípravy snúbencov na manželstvo

Tešíme sa! Máme za sebou premiéru nového tímu, ktorý realizuje víkendový kurz prípravy snúbencov na manželstvo pre Nitru 👏. Kurz prebiehal v prvý septembrový víkend v konferenčnej miestnosti seminára v Nitre a bol to pre oba „tábory“ – snúbencov i členov tímu požehnaný, zmysluplný a obohacujúci čas. Veríme, že 16 snúbeneckým párom kňazi, manželia i odborníci poskytli kvalitné prevetranie ich očakávaní od manželstva 👫. Vďaka všetkým organizátorom a účastníkom.

Ďalšie prípravy sú naplánované na marec 2023.

https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/8866054