Manželský pondelok na Klokočine

V rámci NTM farnosť sv. Gorazda na Klokočine navštívil pomocný diecézny biskup Mons. Peter Beňo. Prijal pozvanie celebrovať svätú omšu, v rámci ktorej si desiatky manželských párov aj z iných farností obnovilo manželské sľuby. Otec biskup v homílii na základe vlastnej skúsenosti odporučil prečítať „promanželskú“ literatúru – knihu o blahoslavenej rodine Ulmovcov z Poľska, Svätosť v rodinách sveta i príručku Malú cestu kresťanských manželov. Z naposledy menovanej sa inšpiroval a tlmočil manželom, že manželstvo, žijúce v trojici s Bohom, môže byť znamením Pánovej lásky pre svet – lásky darujúcej, prijímajúcej a zjednocujúcej. Mons. Beňo ďalej vyzval prítomných skúmať motivačné príklady manželov, ktorým sa darí žiť v jednote napriek rozdelenému svetu. Na záver povzbudil veriacich na oltár položiť ich manželstvo spolu s chlebom a vínom, aby bolo premenené tak, aby sa stalo znamením Božej lásky pre ľudí. Otca biskupa sme obdarovali v zmysle témy NTM

Následne sa vo farskej aule uskutočnilo milé stretnutie s prípitkom i agapé vo fašiangovom a vitamínovom štýle. Otec biskup i manželia strávili niekoľko pekných chvíľ vo vzájomných rozhovoroch. Ďakujeme otcovi biskupovi, farnosti, spevokolu i všetkých dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na zabezpečení podujatia. Dobroty zabezpečili saleziánski dobrovoľníci i gazdinky z radov lektorov:).