Nový projekt Fóra života je podporený z EÚ

Do nového projektu Fóra života, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu sa doteraz zapojilo cez 600 ľudí z celého Slovenska. ĎAKUJEME!

Do projektu Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti sa zapojilo už 6️⃣0️⃣6️⃣ ľudí. Regionálni koordinátori FŽ zorganizovali 26 vzdelávacích workshopov 📁, 39 informačných aktivít 📙 a uzatvorili 11 medzirezortných partnerstiev🗞.📌Aktuálne projekt vchádza do záverečnej fázy.

Jeho cieľom je spájať v každom regióne Slovenska tých, čo chcú, vedia a potrebujú poradiť, pomôcť a vzdelávať. Pomoc bude realizovaná sieťou spolupracujúcich organizácií, špecializovaných odborníkov a dobrovoľníkov.

➡️Výsledkom projektu v praxi bude vytvorenie Centier pomoci v každom samosprávnom kraji. V ňom občan dostane komplexnú a odbornú pomoc tak, aby sa zlepšila jeho celková životná situácia. ⬅️

Viac info v tlačovej správe: https://row.sk/35d8K

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

#medzigeneracnasolidarita #projektForazivota #Fórumživota #pomoc