Medzirezortná spolupráca s Červeným krížom

V rámci sociálnej pomoci každoročne už tradične spolupracujeme s Červeným krížom a odovzdávame potravinovú pomoc rodinám, ktoré sa či už dlhodobo alebo nečakane ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Bolo tomu aj tento rok. Vďaka patrí všetkým, ktorým nie je ľahostajný osud iných, majú otvorené srdcia a pomôžu, ak môžu. Pán Boh odmeň!

FOTO Z ROZVÁŽANIA S VĎAČNÝMI RODINAMI JE TU