MODLITBY OTCOV ONLINE

Chlapi pozývajú chlapov:

Modlitby otcov

 Každý chlap je vítaný!

1. Korinťanom 11, 1 – 3

1 Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista.

2 Chválim vás, že vo všetkom na mňa pamätáte a zachovávate moje učenie, ako som vám ho odovzdal.

3 Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je muž a hlavou Krista Boh.