Ako prebiehal Národný týždeň manželstva 2020

Jubilejný 10. ročník kampane Národného týždňa manželstva sa
aj v Nitre niesol v téme “ Náš príbeh“.
U utorok sa so svojimi manželskými príbehmi v útulnej
atmosfére konferenčnej miestnosti seminára predstavili kresťanskí kouči. Usporiadanie miestnosti poskytlo priestor na príjemné diskusie v skupinkách a zodpovedanie otázok o koučingu.
Vo štvrtok na nezastupiteľnú úlohu príbehu manželstva v Božom príbehu v kázni i počas adorácie zdôraznil o. Andrej Karcagi, ktorý sa popri farskej pastorácii venuje i snúbencom a manželom. Na začiatku si položil otázku, či kňaz má právo “ zasahovať “ do toho, ako majú manželia žiť. Zároveň odpovedal – kňaz je len nástrojom, cez ktorý sám Pán tlmočí svoj plán pre manželov, tak ako je to v Svätom písme i dokumentoch cirkvi.
Sobotný večer sa účastníci započúvali do prednášky Richarda Vašečku – Ako prežívať svoj manželský príbeh. Pridal vlastné svedectvo a rozprúdil živú diskusiu. Prítomní obdržali brožúrky s 8 manželskými príbehmi – ako sa v nich píše – nie pre porovnávanie, ale pre inšpiráciu.
Na niekoľkých stretnutiach predsteda CPR pozval účastníkov na kurz manželské večery so začiatkom 25.2., ako aj do služby pre snúbencov/  manželov pri našom centre.
Nedeľa patrila veselej karnevalovej zábave s profesionálnym DJom a šikovnými moderátorkami. Ocenené boli aj 4 celorodinné masky 🙂
Na všetkých aktivitách, ale aj v nemocnici sv. Svorada a na iných miestach bolo rozdaných takmer 500 drevených srdiečok – príveskov, symbolov tohtoročného týždňa.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na peknom priebehu týždňa,
Kresťanským koučom, Cirkevnému centrum voľného Času, farnosti Klokočina, i Mestu Nitra, dobrovoľníkom i účastníkom, ktorých počet sa podľa akcie pohyboval od 25 do 250. Veríme, že manželské príbehy sa uzavretím Týždňa  manželstva nekončia, ale budú pokračovať. Nezabudnite svojej polovičke, i celej rodine venovať čas :).
Tu je aj prvá reportáž:

A zopár foto: