Boli sme Pochodovať za Život!

V nedeľu 20. septembra 2015 sme boli spolu s mnohými z vás vyjadriť verejne svoj postoj k hodnote ľudského života. Predpovede zlého počasia sa nenaplnili, ale 4 autobusy, z toho jeden poschodový 93 miestny:) sme zaplnili takmer do posledného miesta. Boli s nami farníci z Klokočiny, Zobora, Močenku, Chrenovej, Kalvárie, Lefantoviec, Čermáňa aj z oboch nitrianskych cirkevných gymnáziíí. Dopoludnia sme sa zúčastnili svätej omše v kostole Najsvätejšej trojice (homília otca biskupa Judáka a foto: http://www.biskupstvo-nitra.sk/veriaci-z-nitrianskej-diecezy-na-cele-so-svojim-biskupom-na-narodnom-pochode-za-zivot/

O 14. 30 hod. obrovské 80 tisícové spoločenstvo vytvorilo nádhernú radostnú atmosféru v srdci Bratislavy. Napriek tomu, že sme niektorí nemohli pochodovať (nebolo kde, všade boli ľudia:) trpezlivo sme čakali a boli šťastní, že nás sem naši pastieri pozvali a že sa našlo 1000 dobrovoľníkov, ktorí sa postarali o všetko potrebné:)

Televízia Markíza odvysielala v hlavnom spravodajstve veľmi peknú reportáž, z ktorej naozaj cítiť radosť zo života. Naproti tomu verejnoprávna televízia zaradila KRÁTKU SUCHÚ reportáž až v 19 minúte. Pritom Bratislava takýto pochod ešte nezažila a to nielen množstvom ľudí ale aj úrovňou a najmä BOŽÍM POSOLSTVOM!!!