Národný týždeň manželstva 2014

Centrum pre rodinu Nitra v spolupráci s farnosťami pripravilo v Národnom týždni manželstva rôznorodé podujatia pre manželov, snúbencov, ale i pre SINGLE (bez partnerov) a rozvedených, ktorí bývajú často vytláčaní zo spoločenstva veriacich. Práve pre túto, žiaľ čoraz početnejšiu skupinu, začal program NTM. Pozvaný hosť prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD. sa im prihovoril v rámci homílie na sv. omši v Kostole sv. Gorazda v Nitre, po ktorej pokračovala prednáška na tému (Roz)VEDENÍ. Jeho reč bola veľmi povzbudzujúca, pôsobivá najmä pre tých, ktorí okúsili ako ťažko sa po strastiach rozvodu začleňuje do života cirkevného spoločenstva. Podotkol, že i rozvedení môžu byť nápomocní svojimi dobrými skutkami a tiež môžu rozvíjať život viery modlitbou a kontempláciou.

V stredu bol v rámci NTM slávnostne ukončený kurz Manželské večery, na ktoré si každý zúčastnený pár mohol pozvať ďalších manželov a spoločne tak zdieľať svoje dojmy a zážitky. Pre pozvané manželské páry to bola zároveň ukážková hodina z tohto kurzu. Večer sa začal sv. omšou v kaplnke na ZŠ sv. Gorazda v Nitre na Chrenovej a pokračoval v priestoroch školy.

Vo štvrtok prijal opäť na Klokočinu pozvanie don ThLic. Marián Valábek SDB. Jeho príhovor počas sv. omše, adorácie i prednášky niesol názov „Manželstvo – viac ako papier“ v duchu Novej evanjelizácii. Ústrednou myšlienkou bolo prežívanie manželstva v Duchu Svätom.

Piatkový večer bola homília sv. omše na Klokočine zameraná na SINGLE, mladých vo vzťahu a snúbencov. Kaplán ThLic. Martin Michalíček zdôraznil, že každý v cirkvi a to i slobodný má naplniť svoje poslanie, ktorým je sebadarovanie sa svojim blížnym. Po sv. omši pokračoval večer s témou: „To keby sme vedeli pred svadbou!“ – pre všetkých záujemcov sa konala prednáška z kurzu Príprava na manželstvo.

Sobotňajšie popoludnie prežívali manželia v športovom duchu na Manželskom bowlingovom zápase. Manželské páry si zmerali svoje fyzické sily. Tento priateľský súboj vyvrcholil odovzdaním cien najúspešnejším párom.

Do Klokočinského kostola prijali na tento deň pozvanie františkáni z Nepokalanova z Poľska, ktorí si tohto roku pripomínajú 120. výročie narodenia sv. Maximiliána Marie Kolbeho. Sv. omšu obohatil p. Grzegorz M. Bartosik, OFMConv. poznatkami o živote tohto svätca, ktorý obetoval svoj život za záchranu otca rodiny. Popoludní i po skončení sv. omše františkáni predstavili vo vlastnom prevedení zaujímavú akadémiu o obeti života sv. Maximiliána Marie Kolbeho, vo všeobecnosti považujúceho sa za patróna rodiny, pod názvom „Utrpenie sv. Maximiliána podľa dokumentov, výpovedí a svedectiev“. Akadémia i vernisáž sa konala aj v nedeľu.

NTM bol v spolupráci s CCVČ Rodinka v Nitre radostne zavŕšený fašiangovým karnevalom pre celé rodiny pod názvom „V maske radšej na karneval ako do manželstva“. Program spestril svojou návštevou aj papagáj František, ktorého si deti obľúbili z detských sv. omší na Klokočine. Po súťažiach si prítomní s napätím vylosovali ceny z tomboly. Odmenené boli najlepšie masky- individuálne, ale tiež i celé rodiny.

Veríme, že i tento rok sme prípravou aktivít v rámci NTM pomohli rodinám, či manželom nájsť si dôvod a spôsob zmysluplne stráviť spoločný čas, ktorý vedie k budovaniu zdravých vzťahov v rodinách, a tým i budovaniu zdravšej spoločnosti.

Fotografie z aktivít z NTM nájdete vo fotogalérii alebo TU.