Náš projekt „Rodina hravo a spolu“ je podporený!

Máme výsledky Klubu darcov 2021!
🧡Priatelia darcovia, ďakujeme, so cťou sme získali 4. miesto a náš projekt “ Rodina hravo a spolu“ bude podporený vo výške, akú sme žiadali, niečo nad 900€ 🤝.
Všetkým darcom a podporovateľom z celého srdca ďakujeme!