Novoročné stretnutia

19.1. a 20.1. sme absolvovali dve podnetné stretnutia. V Topoľčanoch sa stretli členovia Diecéznej rady pre rodinu, aby sa lepšie spoznali a najmä zhodnotili i načrtli možnosti pastorácie rodín v diecéze. U nás pod hradom v Nitre sme privítali na návšteve otca biskupa Petra Beňa. Požehnal priestory i všetkých, čo sa v centre angažujú. S vedením, zamestnancami i kľúčovými dobrovoľníkmi sa porozprával o našej činnosti. Prejavil ochotu podporovať naše aktivity, keďže manželstvo a rodina sú mu témy zvlášť blízke. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/9388287#check-duplicates