NTM 16.2. – krížová cesta, sv. omša

V piatok za účasti diecézneho biskupa Viliama Judáka zastavenia krížovej cesty predniesli manželské páry z rôznych farností. Veriaci s nimi precítili, čo je to sprevádzať Ježiša na krížovej ceste za manželstvá. Otec biskup v homílii následnej svätej omše zdôraznil, že napriek tomu, že cesta v manželstve je často obetou a nesením kríža, práve pôstne obdobie sa dá využiť rôznymi spôsobmi k tomu, aby sme nakoniec vyšli v ústrety veľkonočnému víťazstvu… Pôst nemá byť o výčitkách za piatkové zjedenie oškvarkového pagáčika, ale o reálnych skutkoch pokánia, ktoré nás aj niečo stoja. Otec biskup tiež vyjadril povzbudenie z účasti manželských párov a tiež nás potešilo ocenenie našej práce pre rodiny. My ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste sa podieľali na príprave a realizácii tohto týždňa. Dúfame, že sme aspoň malou mierou prispeli k osvieženiu vo vašich vzťahoch.

Fotky: https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/11105297