Podeľme sa 2015 !

Ďakujeme zo srdca tým, ktorí sa prišli podeliť, dali si polievku, či pagáčik a pomohli poradni ALEXIS.
Vďaka vám môžeme poslať 778,50 €.
Pán Boh zaplať!

Blažený, kto pamätá na bedára
v deň nešťastia ho vyslobodí Pán.
Pán ho bude chrániť, zachová ho nažive,
urobí ho šťastným na zemi
a nevydá ho nepriateľom napospas.
Na lôžku bolesti Pán mu pomoc poskytne,
v chorobe sníme z neho všetku slabosť.

Ž 41

Záznam z akcie nájdete na TV Nitrička.