Podeľme sa 2017

Príď sa podeliť aj Ty do haly starého kostola na Klokočine!

V pôstnom období od 1. 3. do 9. 4. 2017 vo farnostiach, spoločenstvách, spolkoch i rodinách na celom Slovensku. Podujatie sa koná s požehnaním všetkých diecéznych otcov biskupov. Zbierka je registrovaná na Ministerstve vnútra SR.

Podstatou podujatia s názvom Podeľme sa! je: delím sa, nedávam almužnu, ale to, čo si odopriem. Jeden deň v pôstnom období obetujeme osobný pôst za núdznych. Peniaze, ktoré takto ušetríme- finančnú hodnotu stravy jedného dňa – im venu­jeme. Takto sa môžu zapojiť všetci bez rozdielu.

Výťažok sa tohto roku použije na zriadenie Centra pre tehotné ženy, matky s deťmi a rodiny v sociálnej núdzi v Ružomberku pod záštitou organizácie Áno pre život a dovybavenie Centra pre obnovu rodiny v Bratislave.

1

2