Pomoc rodinám – zbierka Červeného kríža v Kauflande

Pravidelne v októbri Červený kríž organizuje zbierku potravín v Kauflande.

Vďaka našej dobrovoľníčke môžeme aj my byť pri tom a pomôcť niekoľkým rodinám, tentoraz to bolo 13 rodín. Pomoc sme nabalili a rozviezli k tým, čo to potrebovali. Ďakujeme darcom, že prispeli tým, ktorí to potrebujú.

Foto: https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/9043714