Pomôžeme rodinám z Nitry a okolia

Adventná pomoc Centra pre rodinu aj tento rok spojila mnohých dobrodincov v snahe podporiť rodiny v nepriaznivej životnej situácii. Vďaka ponuke adventných vencov a Charitatívnemu jarmoku sa podarilo vyzbierať viac ako 11 000 €, čo je historický rekord od roku 2009. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do príprav i realizácie, ako aj tým, ktorí prispeli výrobkami i jedlom na jarmok. Za podporu ďakujeme farnosti Klokočina, Mestu Nitra, obyvateľom obce Čab, firme Stravovanie u Líšku i AMagro. Taktiež ďakujeme za hudobné osvieženie jarmoku rodine Petríkovej a spevokolu „Na to sme tu“.