Pôstna polievka pre núdznych

Pozývame v nedeľu 19.3. od 9.00 do 13.00 hod na akciu „Podeľme sa“ na pomoc núdznym do farnosti Klokočina v Nitre. Zmyslom podujatia nie je dávať almužnu navyše, ale podeliť sa –  odoprieť si napr. obed,  namiesto neho si dať pôstnu polievku a z “ ušetreného“ prispieť núdznym. 

Pôstna polievka a pagáče sa budú podávať v areáli haly. Výťažok tento rok slúži na zabezpečenie bývania.

Akciu Podeľme sa! 2023 s požehnaním diecéznych biskupov Slovenska celoslovensky zastrešujú Katolícke hnutie žien Slovenska a Úsmev ako dar, koná sa počas 40-dňového pôstneho obdobia a môže ju zorganizovať ktorékoľvek spoločenstvo, farnosť, združenie, jednotlivci.

www.podelmesa.org