Potravinová zbierka Tesco a iná pomoc

Prvýkrát sme mali možnosť aktívne zažiť konkrétnu potravinovú zbierku v obchodnom reťazci, a to pod hlavičkou Charity. Bola to akcia narýchlo od 24.11. do 27.11. a o to viac sme vďační dobrovoľníkom z radov študentov i rodín, že boli ochotní ísť prosiť pre druhých, či zbierku prevážať. Pomoc rozdistribuujeme tam, kde je to potrebné – zo zbierky pomôžeme približne 36 slovenským i ukrajinským rodinám. Ďakujeme aj za ústretové jednanie zo strany vedenia Tesca v Priori. Naďalej pokračujeme v materiálnej pomoci v hale – potraviny, teplé oblečenie v zimnom režime. 

https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/9207187