Potravinová zbierka

Vo štvrtok 12.10. prebehla potravinová zbierka v predajni Kaufland Nitra Hviezdoslavova trieda 779/37, kde sme sa zapojili už po niekoľkýkrát. Vďaka Slovenský Červený kríž, územný spolok Nitra , ochotným dobrovoľníčkam a najmä darcom sme nazbierali trvanlivé potraviny pre 22 rodín. Krabice trvanlivého jedla sme rozviezli najmä viacdetným rodinám, rodinám s jedným rodičom a rodinám, kde majú ťažkú zdravotnú a sociálnu situáciu. ĎAKUJEME ❤️.

Fotky: https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/10505365