Potrebujete pomôcť s domácou výukou detí?

Milí priatelia, rodičia, ktorí sa doma učíte s deťmi. Poprosili sme UKF o možnosť špeciálnej “ Sáry“, tj. odľahčovacej služby pre rodičov, a to formou dištančného vzdelávania pre deti.
Zareagovali z Pedagogickej fakulty a snažia sa nájsť dobrovoľníkov na pomoc. Nevieme, koľko dobrovoľníkov sa prihlási, zatiaľ sa však môžete zapísať do formulára a uvidíme, ako to dopadne☺.