Požehnané sviatky Veľkej Noci 2021!

TIPY NA VEĽKÚ NOC
Dostali sme tip na 8 dielny seriál o Ježišovi, veľmi dobre spracovaný, v angličtine, ale že vraj jednoduchej
Volá sa CHOSEN (Vyvolený)  https://studios.vidangel.com/the-chosen/player
Možno aj takouto formou sa dostaneme hlbšie do tajomstva, čo pre nás Ježiš urobil.
 
Ponúkame Krížovú cestu očami detí, ktorú vytvorila minulý rok nám známa rodinka.
Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet…