POŽEHNANÚ VEĽKÚ NOC 2020!

Nemal sluhov, a predsa Ho volali Majster.
Nemal akademický titul, a predsa Ho volali Učiteľ.
Nemal lieky, a predsa Ho volali Liečiteľ.
Nemal žiadnu armádu, a predsa sa Ho báli králi.
Nebojoval na bitevnom poli, a predsa si podmanil celý svet.
Nespáchal žiaden zločin, a predsa Ho ukrižovali.
Bol pochovaný do hrobu, a predsa dnes žije!

Aleluja, radujme sa!