Pozvánka na komunitné podujatie do parku pod Borinou

Nitrianska komunitná nadácia organizuje 9.9. komunitné podujatie s kultúrnym programom, hrami, súťažami i odovzdávaním grantových šekov v rámci programu  Aby ľudia ľuďom pomáhali.

Opäť do parku pod Borinou pribudne niekoľko stromov a stretneme sa s tými, ktorým záleží na komunitnom rozvoji mesta.

Hoci tento rok šek neobdržíme, na akcii bude náš detský mobilný kútik, tvorivá zóna i  dobročinný minibazárik. Srdečne pozývame!