Prihláška dobročinného stánku na Jarmok 2019

Milí dobrodinci, z Centra pre rodinu Nitra Vám ďakujeme, že ste si otvorili túto prihlášku – znamená to, že chcete aktívne prispieť k peknému a vydarenému priebehu Vianočného charitatívneho jarmoku a vyzbierať čo najviac prostriedkov pre rodiny a jednotlivcov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii v rámci okresu Nitra.
Jarmok bude v nedeľu 15. decembra 2019 od 9:00 do 13:00 a podvečer od 16:00 do 19:30. V tomto čase je potrebné zabezpečiť „dozor“ vo svojom stánku (stolíku) – najlepšie je sa striedať, lebo v hale býva zima.
Stánky/ stanovištia si môžete prísť do haly pripraviť počas tvorivých dielní v pastoračnom centre v sobotu 14.12.2019 od 15:00 – 19:00.
Môžete ponúkať všetko možné, čo si niekto iný kúpi a prispeje. Privítame fantáziu v úprave stánkov 🙂
Prípadné náklady si podľa uváženia odrátajte prosím z tržby. Nezabudnite, že aj Vy môžete prihlásiť rodiny v nepriaznivej situácii , je na to iný formulár :). ĎAKUJEME!
Kontakt: 0903 468 697

Link na formulár žiadosti STÁNKY na charitatívny jarmok