Príprava na manželstvo 22.4.-24.4.2022

Cez víkend sme sa podieľali na príprave 22 párov na dobrodružstvo zvané manželský život. Vďaka patrí všetkým zainteresovaným za organizáciu, službu i poskytnutie zázemia na Kalvárii. Veríme, že niekoľko nových manželských párov, ktoré prišli na “ náčuvy“ sa do tejto Bohu milej služby s radosťou zapojí, lebo táto služba zároveň obohacuje snúbencov i tých, ktorí na kurze stoja pred nimi. Pozývame aj ďalších🙂.
https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/8345225