Púť rodín Nitrianskej diecézy k Matke Božej

V rámci tradičnej púte pátrov verbistov k Matke Božej na Kalváriu vo Farnosť Nitra – Kalvária, sa dňa 14. a 15. augusta uskutoční Diecézna púť rodín s programom pre rodiny. Všetky rodiny sú srdečne pozvané načerpať 🙏😃 a stretnúť sa aj so svojím biskupom. Program na plagáte.