Rada pre rodinu KBS predstavila „Malú cestu kresťanských manželov“

Už vyše roka v Rade KBS pre rodinu pracujú  na preklade jedinečnej príručky, ktorá na slovenskom „trhu“ dlhodobo chýbala, a ktorá slúži na sprevádzanie manželov (nielen) po sobáši a to v špecifickej téme – vovádzania do tajomstva a žitia sviatosti manželstva.
Autorom materiálu Malá cesta kresťanských manželov je známy taliansky kňaz don Renzo Bonetti.

28.11. prebehla online prezentácia pre manželov i kňazov. Zúčastnili sa jej z našich kruhov manželia Zámečníkoví i Gurbiczoví.

Prihovoril sa  aj samotný autor don Renzo Bonetti! Prítomných bolo cca 110 manželských párov, viacero kňazov a zasvätených. 

Cieľom tejto cesty je spoznať, že manželstvo je veľký dar. Naučiť sa žasnúť. Žasnúť, to je remeslo. 

Úžas je Boží pohľad v nás. Zastaviť sa a užasnúť. Naučiť sa žasnúť nad každodenosťou a jednoduchosťou. 

Cez manželstvo sa pozerať, ako dar manželstva súvisí s ostatnými sviatosťami. Cirkev to sú kňazi, manželia a zasvätení. 

Kňaz je svätený pre službu, manželia sú tiež zasvätení pre službu. Buďme malí, žasnime nad tým, čím sme a Cirkev sa obnoví. 

Adresáti sú manželia v každom veku a kňazi. Môže to byť aj pre snúbencov. 

Po odladení a spätných väzbách od manželov i kňazov, ktorí sa zúčastňujú pilotného projektu, bude príručka prístupná širšej verejnosti.