Rekonštrukcia detského ihriska – príď sa zapojiť

Ako ste si mohli všimnúť, detské ihrisko na Klokočine napáda zub času a preto sme museli nevyhnutne pristúpiť k jeho rekonštukcii. Prvé kolo brigády sa konalo 1. mája. Keďže brigádnikov prišlo nedostatočný počet, nepodarilo sa nám urobiť všetky potrebné práce. Pokračovať budeme v pondelok 8.mája o 09:00. Ihrisko slúži vašim deťom, preto sa na vás obraciame s prosbou o pomoc pri realizácii ukončovacích prác. Prosíme zopár zdatných chlapov, ktorí môžu v pondelok priložiť ruku k dielu, aby sa kvôli organizácii práce a prehľadnosti zahlásili na tel. 0903 158 185.

Keďže stále nie je dostatok financií na opravu a prevádzku ihriska, vyhlasujeme ZBIERKU NA OPRAVU DETSKÉHO IHRISKA:
účet: IBAN SK86 3100 0000 0042 2035 0000 Sberbank Slovensko,a.s.
do správy pre príjemcu: zbierka na opravu ihriska
Prosíme, oslovte známych, ktorí ihrisko využívajú, aby pomohli sami sebe:)))
Touto cestou vyjadrujeme aj poďakovanie OZ ŠOK, ktoré pomáha zrealizovať obnovu ihriska! 🙂