Snúbenecké prípravy

Víkend 26. – 28. 1. sme prežili v priestoroch Nitrianskeho seminára s 30 pármi snúbencov, kde sa im v rámci prípravy na sviatostné manželstvo prihováralo 6 manželských párov s témami o rozdielnosti muža a ženy, o komunikácii v manželstve a riešení konfliktov, o zodpovednom rodičovstve, o výchove a i. Zo strany 3 kňazov zazneli témy o sviatosti manželstva, mravnosti a kresťanskej viere.

V rámci prednášky o manželskej láske si mohli snúbenci napísať ľúbostný list, ktorý im pošleme o rok.

V nedeľu sa kancelária CPR premenila na detský kútik, kde sa hralo 9 detí našich prednášajúcich párov a bolo veselo. Veľmi oceňujeme všestrannú ústretovosť vedenia Nitrianskeho seminára, aj pri odslúžení sv. omše v nedeľu. Po rozdaní certifikátov snúbencom, sme si ako tím dali obed v seminárnej jedálni, kde sme sa cítili ako jedna rodina s kňazmi, bohoslovcami, zasvätenými, mladými a deťmi. Ďakujeme všetkým zúčastneným za ochotnú službu v Cirkvi. Výber zo spätných väzieb i foto v linku:

Snúbenecké prípravy