Spoznajme sa 2023

Chceme sa poďakovať za finančnú podporu UNICEF a NKN – Nitrianska komunitná nadácia, vďaka ktorej sme mohli posilniť našu komunitnú službu pre vzájomné spoznávanie slovenských i ukrajinských návštevníkov nielen v hale, ale aj na iných podujatiach. Získané prostriedky sme použili na nákup vybavenia a spotrebných vecí do haly i na naše akcie, napr. guličky do suchého bazéna, detské stoličky a stoly, kábel, sieť, materiál na nové stojany na vešiaky i štipcové vešiaky samotné – tých nikdy nie je dosť:), a iné potrebné veci. Zorganizovali sme aj spoločný výlet pre seniorov. Sme vďační aj všetkým dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktorí zakúpené veci uvádzajú do prevádzky:).

Foto: https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/10701584