Stretnutie členov, dobrovoľníkov a prispievateľov CPR s Mons. Petrom Beňom

V sobotu 24.2. sme pripravili stretnutie našich aktívnych členov a dobrovoľníkov, ktorí pôsobia v rôznych oblastiach našej činnosti, a často sa ani nemajú ako stretnúť. Stretnutím sme chceli vyjadriť vďaku za podporu a pomoc. Pozvanie sláviť svätú omšu prijal Mons. Peter Beňo, pomocný diecézny biskup, ktorý okrem ocenenia nezištnej služby pomocníkov v CPR spomenul i službu našich patrónov matku Dona Bosca mamu Margitu Occhienovú, sv. Jozefa a blahoslavenú rodinu Ulmovcov. Pripomenul, že v kaplnke sv. Ladislava v kňazskom seminári, kde sa sv. omša konala, sa formovalo jeho kňazstvo. Teší nás, že sa k otcovi biskupovi pridal o. Pavol Reisel, ktorý nás niekoľko rokov sprevádzal ako animátor na rodinných pobytoch, kde sme ho tak trošku “ vychovávali“ aj na jeho ceste smerom k povolaniu. Stretnutie malo príjemnú rodinnú atmosféru, kde si každý, ako sa z poriadnej rodinnej oslavy patrí, odniesol výslužku a ďakovný kvietok. Otcovi biskupovi sme darovali palmovitú rastlinu areku zlatoplodú s veľa listami, z ktorých každý pripomína rodinu, ktorá je zverená aj do jeho starostlivosti. Ďakujeme za krásnu aj chutnú centrácku tortu od Jarka Králová aj všetkým, čo niečo priniesli. Sme vďační, že Vás máme.