Stretnutie Kána pre manželov 2021

sa bude konať 18. 7. – 24. 7. 2021 v Nitre v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda.

Tu bude hlavný program, ubytovanie, stravovanie i aktivity pre deti v preškolskom veku.

Školáci (7-14 r.) budú mať samostatný tábor v Hrabinách pri Novej Bani.

Stretnutie Kána pre manželov je týždeň pre manželské páry, organizované Chemin Neuf, katolíckou komunitou s povolaním k ekumenizmu.

Pre manželov je časom zastavenia sa, stretnutia v páre.
Je týždňom, počas ktorého je možné prerušiť stále rýchlejší rytmus moderného života a znova sa stretnúť ako pár a obnoviť prostredníctvom zdieľania a modlitby.

Tento rok je to už 40 rokov od prvej Kány vo Francúzsku a 20 rokov na Slovensku.

„Ako sú šťastné manželské páry, ktoré objavia v Božej nežnosti, v Božom odpustení, 
že sú pred sebou ako jeden chudobný pred druhým chudobným.“ Otec Laurent Fabre
Viac podrobností rada poskytnem na tel.čísle  0903 982 012, V. Čanigová