Stretnutie lektorov snúbencov

V sobotu 7.5. sa v kňazskom seminári uskutočnilo milé stretnutie pomocného biskupa mons. Petra Beňa a kňaza povereného pastoráciou rodín vdp. Petra Čieška s manželmi a odborníkmi, ktorí v Nitrianskej diecéze slúžia, alebo budú slúžiť ako lektori pri príprave snúbencov. Počas podujatia boli tiež vymenovaní členovia Rady pre rodinu Nitrianskej diecézy. Otec biskup účastníkom poďakoval a taktiež ich povzbudil do ďalšej služby. Dôležitým bodom jeho príhovoru bola nádej. Nasledovala diskusia, duchovné občerstvenie vo forme adorácie, ako i fyzické v prevedení chutného gulášu. Všetkým vyprosujeme požehnanie v službe tým, ktorí svoju manželskú cestu začínajú…