Sv. omša s o. Hasíkom, agapé pre manželov

Štvrtok Národného týždňa manželstva bolo možné využiť na stretnutie duchovné v kostole sv. Gorazda, ako aj spoločenské v aule pastoračného centra. Otec Radovan Hasík v homílii vyzdvihol dve veci: Obrátil otázku Ježiša „Za koho ma pokladajú ľudia“ na otázku: Za koho ma Pane, pokladáš Ty? Vyzdvihol, že sme pre Boha všetci vzácni, a len keď dokážeme toto prijať, dokážeme svoju vzácnosť dávať ďalej – svojmu manželskému partnerovi, partnerke. Druhá otázka sa tiež odvíjala z evanjelia – čo sú to Božie veci? Tým, že sa Pán stal človekom, hlboko ľudské veci sa stávajú i hlboko duchovnými, a tak povzbudil manželov okrem spoločnej modlitby a rôznych prejavov viery skutočne len tak spolu prebývať, tráviť čas, byť jeden pre druhého. Po adorácii za manželov pokračoval večer milým agapé na fare. Ďakujeme!