Sv. omša s otcom biskupom, Nikodémova noc

V utorok večer na sv. Valentína sa klokočinský kostol zaplnil (nielen) manželskými pármi. Pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo celebroval svätú omšu, v rámci ktorej si mohli manželia obnoviť manželský súhlas. Otec biskup povedal, že odkedy je biskupom, ešte nesobášil a tak toto bola preňho špeciálna príležitosť. Manželov povzbudil v duchu slov pápeža Františka, že manželstvo nemá byť pokáním, ale radosťou. Nie je náhoda, že sa vzala práve konkrétna dvojica. Boh pripravil jedného pre druhého a oni to spoznali. Pripomenul, že neosoží pozerať sa inde, kde by bolo lepšie, každý je na svojom mieste správne tam, kde ho Pán povolal. Tak, ako kňazi, tak i manželstvá sa majú snažiť žiť svoje povolania naplno. Zdôraznil tiež, že Ježiš nie je v manželstve prítomný len tú jednu hodinu v kostole pri svadbe, ale k manželom vystiera svoju ruku celý život. Ďakujeme otcovi biskupovi za ocenenie práce Centra pre rodinu a všetkých jeho dobrovoľníkov. S radosťou Vám toto poďakovanie tlmočíme ďalej. Po svätej omši nasledovala až do 21.00 adorácia a možnosť spočinúť pri Pánovi, vyspovedať sa, či viesť duchovný rozhovor.