Svetielko začína 5.10.2023 @ 10:00

Začíname novú sezónu hravých stretnutí mamičiek a detičiek v predškolskom veku.

Srdečne pozývame do pastoračného centra vo farnosti Klokočina s tetou Monikou zažívať spoločne krásu Božieho kráľovstva prostredníctvom spevu, tanca i kreatívnych aktivít.