Sviečka za nenarodené deti

Už 20-ty rok Fórum života organizuje kampaň, pri ktorej si 2. novembra pripomíname všetky počaté deti, ktoré sa nemohli narodiť. Pozývame k zapáleniu sviečky na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodeným deťom alebo v oknách domovov.
Zapojili sme sa aj my, dobrovoľnícke rodinky nalepili takmer 5000 sviečok, ktoré sme distribuovali na rôzne miesta v rámci diecézy. Ďakujeme farnosti Lukáčovce za prichýlenie sviečok i dobrovoľníkov. Sviečky budú k dispozícií v kostoloch, niektorých predajniach (napr. Lúč v Nitre), aj virtuálne.

Ďakujeme za každého, kto je ochotný sa zapojiť a pomôcť pri ponuke sviečok, ako aj za každého, kto si sviečku kúpi a pomodlí sa.

Viac na https://sviecka.forumzivota.sk/o_kampani/

Fotky: https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/9044013#check-duplicates