Vďaka Expodom.sk posilňujeme našu výbavu, aby sme k Vám boli bližšie!

Naše outdoor aktivity pre rodiny vyžadujú dobré materiálové zázemie, k čomu
patria aj rozkladacie stany. Veľmi nás teší, že na akciách ako Deň rodiny,
Dobrotrh, „ Aby ľudia ľuďom pomáhali“, alebo iných komunitných podujatiach
budeme môcť používať nový rýchlorozkladací nožnicový stan 3x6m. A to vďaka
nečakanému daru z firmy Expodom – Párty stany z Expodomu. Veľmi sme sa
potešili tejto ponuke, ktorá prišla ako dar z neba, keďže sa nám pôvodné vybavenie
opotrebováva. Tešíme sa z tohto prírastku, ktorým pred slniečkom ochráni
všetkých tých, ktorí prídu na kreatívne dielne, do detského kútika, či dobročinný
minibazárik. Ďakujeme, že nám firma Expodom pomáha pomáhať rodinám.